Zastell utsedd till kampanjledare för Black Box i Kulturkvarteret

Av den 11 mars, 2017

Arbetet med Örebros kommande Kulturkvarter pågår för fullt och beräknas stå färdigt 2020. I kulturkvarteret kommer finnas både folkbibliotek och kulturskola. Åza Zastell har fått uppdraget som kampanjledare för att samla in resurser från näringsliv och stiftelser för att möjliggöra även en Black Box i Kulturkvarteret.

Jag har antagit denna utmaning då jag brinner för att Örebro utvecklas och växer. Jag fastnade för Kulturkvarterets målformulering om en gränsöverskridande möteplats där jag ser att människor kan träffas och gemensamt få en framtidsinriktad inspiration oberoende av kön, ålder och etnokulturell bakgrund, säger Åza.

Åzas bakgrund från bankvärlden och hennes breda kontaktnät är helt perfekt för detta uppdrag. Vi ser möjligheter till medfinansiering från både näringsliv, stiftelser och fonder till Black Boxen. Syftet är att kunna erbjuda en arena och kulturplattform till gagn för unga kreativa Örebroare, säger Jeanette Berggren, VD på Örebroporten.

Multiscenen/Black Box är den delen som gränsar till Konserthuset.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login