Yrken som garanterat ger jobb

Av den 1 december, 2020
Arkivbild

Möjligheten att få jobb är en viktig faktor inför valet till högskolan. Naturvetarnas senaste arbetsmarknadsanalys visar att det finns några yrken där framtidsutsikterna är mycket goda på fem års sikt, bland annat dietister, biomedicinska analytiker och lärare i naturvetenskap.

Stor brist inom legitimerade yrken

– Redan i dag är det brist på många legitimerade professioner. Det gäller dietister och biomedicinska analytiker inom hälso- och sjukvården, djursjukskötare inom djursjukvården och naturvetenskapliga lärare i grundskolan och gymnasiet, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Matematik och digital kompetens viktig

Det finns också områden som är under tillväxt och har ett ökande kompetensbehov, som IT och dataanalys. Inom andra yrken är det framför allt förväntade pensionsavgångar som driver på efterfrågan.

Ett konkret tips för den som vill öka sina jobbchanser är att fylla på kunskaper om matematik och digital kompetens.

– Det är viktigare än någonsin. Jag råder därför alla studenter att se till att de får med sig en bred matematisk och digital verktygslåda oavsett utbildningsinriktning, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna och ansvarig för arbetsmarknadsanalysen.

Naturvetenskapliga bristyrken 2025:
  • Biomedicinsk analytiker
  • Dietist
  • Djursjukskötare
  • IT-akademiker ex. data- och systemvetare
  • Jägmästare, skogsvetare och skogsmästare
  • Kemist
  • Lärare i naturvetenskap
  • Matematiker och statistiker

Business | Yrken som garanterat ger jobb
Örebroguiden

Källa Naturvetarna

You must be logged in to post a comment Login