Wadköpings tillgänglighetsanpassning klar

Av den 4 juni, 2018

För två år sedan så tog Örebros kommunala tillgänglighetsråd initiativ till att förbättra den fysiska tillgängligheten i Wadköping.

Arbetet startade med en inventering av vad som kunde göras för att tillgängliggöra men samtidigt värna den kulturhistoriska miljön.

Efter beslut om vad som skulle göras och framför allt hur, så drog arbetet igång och idag ser vi det färdiga resultatet: gångvägar som underlättar för rollatorer och rullstolar, ramper in till affärer och caféet.

Wadköping är idag en miljö för alla!

Kultur & Musik | Wadköping
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login