Wadköpings klockstapel

Klockstapeln i Wadköping nyuppfördes 1999.

I det medeltida Närke byggdes klockstaplar så här: en enkel klockbock med tak till skydd för klockorna. De första klockstaplarna uppfördes på vigd mark – den biskopen välsignat med vigvatten. En borggårdsmur omslöt marken, mitt i stod kyrkan.

Med tiden flyttades klockstaplarna ut till höjder, skälet var att ringningen skulle höras bättre. Klockornas klang ljöd då över hela kyrksocknen, så att sockenborna kunde söka sig till gudstjänst.

Info.
Wadköpings klockstapel
Wadköping
Örebro

Hitta till Wadköpings klockstapel >>