Vivalla-Lundbyspåret Öknaspåret

Motionsspår – spår med belysning och avståndsmarkeringar.

Om det finns tillräckligt med snö och vädret tillåter finns det ett flertal skidspår. En del är maskinspårade medan andra ”spåras av första man på plats”.

Belysta spår

Belysta spår
1 km
2,2 km

Ej belysta spår
5,6 km

Underlaget underhålls regelbundet för att hålla en bra kvalitet för dig som vill löpa/jogga. Sly och högt gräs hålls nere i spårets omedelbara närhet. Bilparkering finns vid Vivallaringen.

 

Spåret sköts av OK Alferna.