Vin | Sex av tio tror att lågalkoholviner kommer ersätta vin med högre alkoholhalt

Av den 25 januari, 2016

Lågalkoholviner fortsätter att vinna mark både i Sverige och globalt. Att intresset för lågalkoholviner är stort bekräftas av en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av vinhuset Lindeman’s. Undersökningen visar att så många som sex av tio svenskar tror att lågalkoholviner kommer att ersätta vin med högre alkoholhalt. Lika många är också positivt inställda till att man idag kan köpa lågalkoholviner i livsmedelsbutiker.

Att det idag råder en stark hälsotrend återspeglas i undersökningen, där det framkommer att så många som 58 procent tror att vin med 2,2 procents alkoholstyrka kommer att ersätta vin med högre alkoholhalt. Storstadsbor svarar något oftare än övriga att de skulle ersätta vin med högre alkoholhalt med lågalkoholvin (65 %). Familjehögtider är det tillfälle som de flesta tror att de kommer att ersätta annan dryck med lågalkoholviner på 2,2 procent (39 %). Vardagsmiddagen var ett annat tillfälle som framförallt män (32 %) och boende i storstäder (35 %) oftare svarade att de tror att lågalkoholviner kommer att ersätta viner med en högre alkoholhalt.

Undersökningen bekräftar att vår satsning på att driva lågalkoholkategorin framåt är helt rätt. Genom att bredda vårt utbud från Lindeman’s vill vi öppna upp för fler konsumtionstillfällen. Det ska inte längre vara svårt att hitta goda viner med lägre alkoholhalt. I en tid då allt fler väljer en sund och aktiv livsstil har det även blivit alltmer självklart att som en god värd eller värdinna erbjuda sina gäster ett gott och festligt lågalkoholalternativ som passar till maten, säger Anna Andrée Jeppe, Marketing Manager Nordics på Treasury Wine Estates.

Stor skillnad i inställning mellan södra och norra Sverige
Undersökningen visar att svenskarna överlag har en mycket positiv inställning till att man idag kan köpa lågalkoholviner i mataffären. 61 procent av de som svarat är positiva till att det finns viner med en alkoholhalt om 2,2 procent i mataffären. Intressant att notera är att boende i Sydsverige är betydligt mer positiva än övriga (70 %), mest negativ inställning har de som bor i Norrland (29 %).

– Vi är glada över att svenskarna är så positivt inställda till att köpa lågalkoholviner i mataffären och att många livsmedelsbutiker väljer att satsa på denna kategori. Det känns kul att det var Lindeman’s som under hösten 2015 var först ut med att erbjuda de svenska konsumenterna möjligheten att köpa ett kvalitetsvin med en alkoholhalt på 2,2 procent i mataffären, säger Anna Andrée Jeppe.

Lindeman’s marknadsledare på lågalkoholviner
Lindeman’s är en framgångsrik producent av lågalkoholviner. Hösten 2015 tog Lindeman’s klivet in i dagligvaruhandeln när de lanserade en serie viner med 2,2 procent alkoholhalt som går under namnet Early Harvest.I Sverige har Lindeman’s Early Harvest en marknadsandel på 48 procent (av lågalkoholviner mellan 0,6 – 5.5 %) och är därmed kategoriledare. Att Lindeman’s blivit så stora på lågalkoholviner är tack vare att vinerna håller en hög och jämn kvalitet.

Rawson’s Retreat tredje största aktören
Rawson’s Retreat är ett annat vinhus som ligger i framkant när det gäller att ta fram bra viner med låg alkoholhalt. Rawson’s Retreat är idag den tredje största aktören i Sverige, med en kategoriandel på 11 procent, när det kommer till lågalkoholviner. Detta ett resultat av 2014 års lansering av ett rött och vitt vin på 0,5 procent. I höstas lanserade Rawson Retreat, tillsammans med Lindeman’s Early Harvest 2,2 procent, en Sparkling Chardonnay Pinot Noir Muscat 0,3 procent, i svenska livsmedelsbutiker. Det mousserande vinet har nyligen även lanserats på Systembolaget.

Summering av Novusundersökningen

Sex av tio tror att lågalkoholviner kommer att ersätta vin med högre alkoholhalt

 • Få skillnader beroende på demografi.
 • Högutbildade svarar något oftare än övriga att de skulle ersätta vin med höge alkoholhalt med lågalkoholvin (64%).
 • Även storstadsbor svarar oftare att de skulle ersätta vin med höge alkoholhalt med lågalkoholvin (65%).

Två av tre är positivt inställda till att man snart kan köpa lågalkoholviner i livsmedelsbutik

 • Män är något mer positiva till detta än kvinnor (65% mot 57%).
 • §Små skillnader när det gäller ålder. Den äldsta åldersgruppen i Sverigepanelen, 65-79 år, är i något större utsträckning negativa (28%).
 • Boende i Sydsverige är mer positiva än övriga (70%). Mest negativa är man istället i Norrland (29%).

En av tre skulle sannolikt köpa lågalkoholviner i en livsmedelsbutik inom det närmaste året

 • §Majoriteten (75%) av de som skulle köpa lågalkoholviner svarar att de inte skulle köpa mer vin totalt sett framöver.
 • §Åldersgruppen, 18-29 år, svarar något oftare ja på frågan att de tror de skulle köpa mer vin totalt sett (28%) jämfört med 14%.

Flest (fyra av tio) tror att lågalkoholviner skulle ersätta annan dryck vid familjehögtider

 • Män svarar något oftare vardagsmiddagen än kvinnor (32% jämfört med 21%).
 • Boende i storstäder svarar även de oftare vardagsmiddagen (35%).
 • Den äldre åldersgruppen, 65-79 svarade även de oftare vardagsmiddagen (38%).
 • I åldersgruppen 50-64 år svarade man istället oftare afterwork/mingel/fest/utekväll (28%).
 • Under det öppna svarsalternativet, Annat, svarar merparten till matlagning. Annat som anges av flera är helgmiddagen.

Om Novusundersökningen

Målgruppen är män och kvinnor 18-79 år, riksrepresentativt urval. Intervjuerna har genomförts i Novus Sverigepanel under perioden 6 – 11 augusti 2015. Totalt genomfördes 1 000 intervjuer, deltagarfrekvens 56%.

Om Novus Sverigepanel

Novus Sverigepanel består av ca 44 000 panelister. Panelen är slumpmässigt rekryterad via telefon (man kan inte anmäla sig själv för att tjäna pengar eller för att man vill påverka opinionen) och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18-79 år.

Mat & Dryck | Vin
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login