Vernissage på Bunkern Gallery för Interior/Exterior

Av den 1 april, 2018

På fredag den 6/4 är håller Bunkern Gallery vernissage för utställningen Interior/Exterior med konstnärerna Holger Kurt Jäger och Tomas Nanne Sandberg.

Holger Kurt Jäger och Tomas Nanne Sandberg är två samtida konstnärer, främst verksamma i Tyskland respektive Sverige. De har båda måleriet som sitt främsta konstnärliga medium, och båda en bakgrund inom graffitikonsten. Det sistnämnda är i detta sammanhang både centralt och närmast helt ovidkommande. Jag kommer att återvända till denna paradox, men först vill jag ge en kort, kanske lite förenklad, beskrivning av relationen mellan graffitin och den institutionella konstvärlden med museer och gallerier.

Graffiti har ju främst varit ett subkulturellt uttryck, och som sådan en konstform i helt egen rätt. Men uttrycket har också länge existerat inom en konstinstitutionell kontext. Graffitimålarna i UGA (United Graffiti Artists) ställde redan på tidigt 1970-tal ut sina konstverk på gallerier i New York. Ungefär samtidigt började konstnärer såsom Gordon Matta Clark verksamma utanför den subkulturella graffitin att inspireras av uttrycket och inkorporera det i sina egna bilder. Här finns alltså två olika, närmast motsatta tendenser, där graffiti har en tydlig närvaro i gallerier och på museer. Å ena sidan graffiti som konstverk av graffitikonstnärer inne i vita kuben, och å andra sidan graffiti som inspiration till innehåll, form eller metod för institutionellt utbildade konstnärer. Dessa två tendenser har alltså funnits sedan 1970-tal finns än idag.

En tredje mer svårfångad tendens handlar om konstnärer som har en bakgrund i graffiti, men som gått på konstskolor och är yrkesverksamma som konstnärer, och där deras konstnärskap skiljer sig från graffitikonsten. Den sistnämnda är ofta helt osynlig för den som inte känner till den enskilda konstnärens bakgrund, även om det ibland nämns i deras CV:n. Vissa av dessa konstnärer kan fortfarande ha en parallell praktik inom graffitin, medan andra helt avlägsnat sig från den subkulturella konstformen. 

Holger Kurt Jägers och Tomas Nanne Sandbergs konstnärskap går att placera i denna denna tredje mer svårfångade tendens. I deras konstnärskap finns få uppenbara referenser till graffitikonstens visuella form. Och även om de båda är hantverksmässigt skickliga stafflimålare så skiljer sig också deras konstnärskap åt på väsentliga punkter. Jägers målningar har ett pop-surrealistiskt drag, som han förvisso delar med en del andra konstnärer från graffiti- och gatukonstfälten; hans verk kan framstå som ett slags visuella lekar, och återger ofta dock-lika gestalter som befinner sig i ett slags miljölösa interiörer, som framstår som icke-platser. I denna visuella lust finns ett avlägset släktskap med graffitin.

I jämförelse framstår Sandbergs verk ofta som ett senmodernistiskt landskapsmåleri, med både tydlig penselskrift och en doft av fotorealism i enskilda detaljer; ofta handlar det om en skildring av platser med en tydlig identitet i tid och rum. De tycks sträva efter en monumentaliserande hyllning av de förortsmiljöer där konstnären själv växt upp och varit verksam. Här gör sig också graffitin påmind ibland – men som ett motiv bland andra.

Får att återvända till den inledande paradoxen, om att konstnärernas bakgrund i graffitin både är central och snarast helt irrelevant. Först avståndet från graffitin. Detta är två individuella konstnärskap, som senast formats på konstinstitutionerna. Båda arbetar i ateljé med stafflimåleri, där verken görs av en konstnär, medan graffitimålaren ofta jobbar i de offentliga rummen och som vad som närmast kan definieras som semikollektivt – verken skapas ofta tillsamman, och bildar likt jazzmusiken en väv av soloprestation och kollektivt samarbete. Samtidigt är graffitimåleriet centralt då det är genom graffitins sociala värld som de träffats, och börjat samarbeta. Och när de samarbetar med en gemensam utställning med ett namn och under ett tema så ligger det inte så långt från graffitimåleriets kombination av individualism och kollektivt samarbete.

» Mer info här «

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login