Venaspåret

Motionsspår – 2,8 km spår med belysning och avståndsmarkeringar.

Underlaget underhålls regelbundet för att hålla en bra kvalitet för dig som vill löpa/jogga. Sly och högt gräs hålls nere i spårets omedelbara närhet.

Om det finns tillräckligt med snö och vädret tillåter finns det ett flertal skidspår. En del är maskinspårade medan andra ”spåras av första man på plats”.

Spåret har en anslutning till Lillåspåret.