Veckans nyheter från Nätverket Lindekultur (vecka 51-01)

Av den 6 januari, 2017

Nätverket Lindekulturs nyhetskanal slår nya rekord igen
Nätverket Lindekultur fortsätter att göra kulturlivet i Lindesbergs kommun mer synligt både i och utanför kommunen genom Mynewsdesk. Under 2016 hade nyhetskanalen 131.165 visningar totalt, en ökning med 215 procent jämfört med 60.939 visningar för 2015, varav omkring 75 procent kommer från orter utanför Lindesbergs kommun.

Nätverket Lindekultur bjuder in till nätverksträff och nätverksfest
Hur tycker du att Nätverket Lindekultur bäst kan stödja kulturlivet i Lindesbergs kommun – och hur tycker du att detta bör ske? Vilka frågor tycker du är viktigast för kulturlivet i Lindesbergs- och hur tycker du att nätverket ska agera i dessa frågor? Det är några frågor som kommer att diskuteras när Nätverket Lindekultur håller nätverksträff och nätverksfest för alla som är med i nätverket lördag 11 februari 2017 kl 16.00.

”Regional kulturgaranti kräver mer stöd till transporter”
”Den satsning på kulturgaranti för alla barn som föreslås av Region Örebro län innebär endast subventionering av kostnaden för föreställningar och transporter utanför kommungränsen. Vi föreslår att subventioneringen ändras till att gälla även inom kommungränsen”, skriver Lindesbergs kommun i sitt förremissvar till regionen.

Blombergska Bokhandeln i Lindesberg firar 2017 med skilsmässa
Blombergska Bokhandeln – som etablerades 1856 i Lindesberg, fyller 161 år samtidigt som bröderna Olle och Per Nelzén firar 30 år som ägare till denna anrika bokhandel 2017. 

Rekordstort publikintresse för Harmonis Caprice i Lindesberg
Publikintresset är rekordstort för Manskören Hamonis Caprice i Lindesberg lördag 22 april 2017, vid årsskiftet hade 3.300 biljetter sålts till de båda föreställningarna i Lindesberg Arena kl 14.00 och 18.30. Därmed finns bara 350 biljetter kvar.

Örebro länsteater till Frövi och Spannarboda med ”Stormen”
I december 2016 hade ”Stormen” av Shakespeares premiär på Örebro länsteater. Föreställningen produceras i samarbete med Riksteatern som genomför en rikstäckande turné både på stora scener och mindre spelplatser under våren 2017 – däribland Frövifors Pappersbruksmuseum (lördag 4 februari) och Bygdegården Sveaborg i Spannarboda (lördag 11 februari).

Arne Johnsson inleder STF Bergslagens vårprogram
STF Bergslagen inleder vårterminens program onsdag 18 januari med poeten och bibliotekarien Arne Johnsson som berättar om sitt liv i Lindesberg under rubriken Ny i Linde, för fyrtio år sedan.

Kreativa näringar i fokus på näringslivsdag i Lindesberg
Lindesbergs Näringslivsdag 26 januari – som har temat attraktivitet – sätter fokus på kreativa näringar med Charlotta Melander och Tjodolf Sommestad som föreläsare. Dagen inleds med frukostmöte om vad som är attraktivt med Lindesberg kommun och avslutas med festkväll med Babsan och Sound of Sweden.

Folkets Hus Bio i Lindesberg får stöd för fortsatt utveckling
Svenska Filminstitutet har beviljat Folkets Hus Bio i Lindesberg 195.232 kronor i stöd till utveckling av biografens verksamhet. ”Kul att vi fick bidrag – och nödvändigt”, förklarar Björn Persson som är biografföreståndare: ”Initialt innebär det att vi inte behöver höja biljettpriserna för att kompensera den nya biografmomsen, på sikt att vi kan fortsätta utveckla biografverksamhet i Lindesberg”.

Fullmäktigebeslut om Stripa gruvmiljö överklagas
I november beslutade kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att tillåta den kommunala bolaget Fastigheter i Linde AB att sälja Stripa gruvmiljö. Nu överklagas beslutet hos Förvaltningsrätten av en privatperson som menar att ärendet inte var tillräckligt berett av kommunstyrelsen innan ärendet skickades vidare till fullmäktige för beslut.

Program i Munkhyttans skolmuseum även i sommar
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening kommer att ha skoldagar, öppet hus och visafton i Munkhyttans skolmuseum även i sommar – trots att Lindesbergs kommun sagt upp föreningens arrendekontrakt inför en försäljning av Munkhytteskogen inklusive bland annat skolmuseet.

 • KORRIGERING: I en tidigare version av denna artikel uppgavs att det var det kommunala fastighetsbolaget FALAB som sagt upp arrendekontraktet. ”Det är Lindesbergs kommun som sagt upp arrendeavtalet med Fornminnesföreningen. FALAB har inget avtal och har aldrig haft något. FALAB har bara kommunen och dess förvaltningar som enda motpart vid avtalstecknande med undantag för jakt- och jordbruksarrenden. Det är kommunen som prioriterar vad som fortsatt skall finnas i kommunal ägo när FALAB redovisat det som skall försäljas i vårt uppdrag att renodla FALAB:s verksamhet”, skriver Roger Sixtensson – VD på FALAB.

Programåret 2017 för Linde Fornminnes- och Hembygdsförening
Linde Fornminnes- och Hembygdsförening presenterar under programåret 2017 flera föreläsningar, vandringar, skoldagar i Munkhyttan med mera i syfte att öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Vårterminens teaterprogram i Lindesberg
Lindesbergs Riksteaterförening arrangerar två föreställningar – Talley’s Folley med Teater C (2 mars) och Kality med journalisten Martin Schibbye (26 april), och en teaterresa till Stockholm (6 maj) tillsammans med Lindesbergs Konstförening.

Fyra operor på bio i Lindesberg vårterminen 2017
Vårterminen 2017 visas fyra direktsända operor från Metropolitan Opera i New York på Folkets Hus Bio i Lindesberg – Romeo och Julia (21 januari), Rusalka (25 februari), La Traviata (11 mars) och Idomeneo (25 mars).

Vårterminens filmprogram för Lindesbergs Filmstudio
Lindesbergs Filmstudio presenterar vårterminen 2017 åtta filmer på Folkets Hus Bio i Lindesberg: ”Den andra mamman” (24 januari); ”Welcome” (9 februari); ”Mieletön eloduu”/”Augusti gör oss galna” (21 februari); ”Angry Indian Goddesses” (9 mars); ”Under sanden” (21 mars); ”Julieta” (6 april); ”Jag, Daniel Blake” (18 april); ”Bland män och får” (4 maj).

………………………………………..

GOTT NYTT KULTUR-ÅR – detta händer 2017
………………………………………..

JANUARI

 • 07 Jan 16:00: Premiär för årets Gusselbyrevy ”Kors i Taket”. GHF-lokalen i Gusselhyttan
 • 10 Jan 19:00: Damkören Akvileja startar terminen. Kulturum, Lindeskolan, Lindesberg.
 • 12 Jan 18:30: Lindesbergs Fotoklubb: Årsmöte i Klubblokalen.
 • 18 Jan 19:15: Ny i Linde – för 40 år sedan… – Lindesbergs stadsbibliotek
 • 21 Jan 10:00: Försmak av Vinterspår – Lindesbergs stadsbibliotek
 • 21 Jan 19:00: Opera på bio: Romeo och Julia från Met – Folkets Hus Bio, Lindesberg
 • 24 Jan 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Den andra mamman” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 26 Jan 07:00: Lindesbergs Näringslivsdag – Lindesberg Arena, Lindeskolans aula, Lindesbergs Stadshotell

FEBRUARI

 • 04-05 Feb 10:00: Vinterspår – Runt om i hela Lindesbergs kommun
 • 04 Feb 17:00: Teater: Stormen på Frövifors Pappersbruksmuseum
 • 08 Feb 18:30: En kväll om dragspelaren Pepparn – Församlingshemmet i Lindesberg
 • 09 Feb 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Welcome” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 09 Feb 19:00: STF Bergslagen: Årsmöte med Staffan Blixt och runstenar – Församlingshemmet i Lindesberg
 • 11 Feb 16:00: Teater ”Stormen” – Bygdegården Sveaborg i Spannarboda.
 • 11 Feb 16:00: Nätverket Lindekultur: Nätverksträff- och fest – Frövifors Pappersbruksmuseum
 • 21 Feb 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Mieletön eloduu”/”Augusti gör oss galna” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 25 Feb 19:00: Opera på bio: Rusalka från Met – Folkets Hus Bio, Lindesberg

MARS

 • 02 Mar 19:00: Teater: TALLEY´S FOLLEY med Teater C – Folkets Hus Teater, Lindesberg
 • 09 Mar 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Angry Indian Goddesses” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 11 Mar 19:00: Opera på bio: La Traviata från Met – Folkets Hus Bio, Lindesberg
 • 15 Mar 19:00: Föreläsning: Ryssar, sachsare, danskar och kosacker – Lindesbergs stadsbibliotek
 • 16 Mar 18:00: STF Bergslagen: Chokladprovning i Stripa – Stripa gruvmiljö
 • 21 Mar 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Under sanden” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 25 Mar 18:00: Opera på bio: Idomeneo från Met – Folkets Hus Bio, Lindesberg

APRIL

 • 02 Apr 14:00: Linde Fornminnes- och Hembygdsförening: Årsmöte
 • 06 Apr 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Julieta” – Folkets Hus Bio, Lindesberg
 • 12 Apr 19:00: Andersson-Meijerhelms – från Siggebohyttan till Paris – Lindesbergs stadsbibliotek
 • 18 Apr 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Jag, Daniel Blake” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 22 Apr 14:00: Manskören Harmonis Caprice 2017 – Lindesberg Arena
 • 23 Apr 13:00: STF Bergslagen: Historisk vandring på Finnstigen i Bredsjö
 • 26 Apr 19:00: Teater i Lindesberg: KALITY

MAJ

 • 04 Maj 19:00: Lindesbergs Filmstudio: ”Bland män och får” – Lindesbergs Folkets Hus Bio
 • 06 Maj: TEATERRESA till Stockholm
 • 10 Maj 16:00: Linde Dagen 2017 – Lindessjön Runt, Lindesberg
 • 13 Maj: Örebro Läns Hembygdsförbund: Årsstämma – Lindeskolans aula, Lindesberg
 • 15-19 Maj: Skoldagar i Munkhyttans skolmuseum
 • 22-24 Maj: Skoldagar i Munkhyttans skolmuseum
 • 29 Maj-2 Jun: Skoldagar i Munkhyttans skolmuseum
 • 31 Maj 18:00: Stadsvandring i Lindesberg – Samling vid Blombergska gården, Kungsgatan 48, Lindesberg

JUNI

 • 04 Jun 17:00: Visafton i Munkhyttans skolmuseum
 • 25 Jun 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum

JULI

 • 02 Jul 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 09 Jul 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 16 Jul 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 23 Jul 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 30 Jul 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum

AUGUSTI

 • 06 Aug 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 13 Aug 13:00: Öppet hus i Munkhyttans skolmuseum
 • 27 Aug 14:00: Torpvandring i Munkhyttan

SEPTEMBER

 • 13 Sep 19:00: En kväll om Sven Ahrenfelt – Lindesbergs stadsbibliotek

OKTOBER

 • 18 Okt 19:00: Kvinnor av betydelse för Linde – Lindesbergs stadsbibliotek

NOVEMBER

 • 15 Nov 19:00: Lindesberg – en bildkavalkad – Lindesbergs stadsbibliotek

DECEMBER

 • 03 Dec 13:00: Adventskaffe i Blombergska gården

………………………………………..

Kultur & Musik | Lindesberg
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login