”Vattnet det grumliga” av Leia

Av den 27 maj, 2017

Vattnet är grumligt
Vassa föremål på botten
Det sticker till på benen
Då och då
Är det säkert här
Jag vadar här
Tryggheten
Kan vara falsk
Uppbyggd av en illusion
I tristess
I en egocentriska värld
I en kick
Bara för att
I en förvirrad tillställning
I ett missbruk
Tryggheten
Till och med
En vidskepelse
Jag kan inte se
Att den existerar
I livet
I naturen
Att undvika faran
Genom flykt
Eller
Genom att gömma mig
Det är farligt
Det är inte säkrare
Än att vara helt blottad
Även om jag bär
Ett hål i mitt hjärta
Som skickar blodstänk
Livet är ett äventyr
Eller
I princip ingenting
Idag
Just idag
Är jag vaken
Jag är i livets äventyr

Leia, Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login