Väståparken och Hagaparken

Väståparken och Hagaparken

Väståparken och Hagaparken

Väståparken är en mycket populär park som fått en ny plaskdamm för barnen.

Här växer gamla träd, bland annat en magnifik blodbok och en 15 m hög katsura.

Planer finns på att återge parken karaktären som ett innehållsrikt arboretum (trädsamling).

På norra sidan om Svartån ligger Hagaparken som i stort sett har kvar sitt utseende från 1800-talets slut.

Läs mer om Väståparken och Hagaparken >>

Info.
Väståparken och Hagaparken
Örebro

Hitta till Väståparken och Hagaparken >>