Varannan svensk mer intresserad av vego

Av den 2 juli, 2017

En av fem svenskar under 30 år är vegetarianer eller veganer och varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat idag jämfört med för bara ett år sedan, det visar en ny opinionsundersökning från Djurens Rätt.

Att det sveper en vegovåg över Sverige är tydligt, och särskilt tydligt går detta att se bland unga. I åldersgruppen 18-29 år och bland studenter är idag var femte person vegetarian eller vegan enligt en ny opinionsundersökning som Djurens Rätt presenterar idag.

Totalt svarade nästan var tionde svensk (9 %) att de är vegetarianer eller veganer. Andelen personer där intresset för vego har ökat är betydligt större nu än för bara två år sedan – nästan varannan svensk (47 %) som inte redan idag är vegetarian eller vegan har ökat sitt intresse för att välja vego under de senaste 12 månaderna.

Sedan 2009 har Djurens Rätt genomfört opinionsundersökningar för att ta reda på hur stor andel av svenskarna som ser sig själva som vegetarianer eller veganer. Under de senaste åren har siffran legat stadigt runt 10 %.

– Att var tionde svensk ser sig själv som vegetarian eller vegan har visat sig i flera undersökningar under de senaste åren. Samtidigt har försäljningen av vegoprodukter exploderat och nu ökar intresset för att välja vego hos allt fler. Det är en glädjande tendens där vi kan se att allt fler väljer vego, mer eller mindre regelbundet, men utan att nödvändigtvis definiera sig själv som vegetarian eller vegan, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Mat & Dryck
Örebroguiden

Opinionsundersökningen är genomförd av analys- och opinionsföretaget Novus via 1 000 slumpmässigt genomförda telefonintervjuer med den svenska allmänheten under april 2017. 

You must be logged in to post a comment Login