”Våra vägar” av Leia

Av den 14 februari, 2019

Våra vägar
Vi har alla
Våra vägar
Att gå
Att inse
Att förstå
Oavsett…..
Vårt vägval
Ett samvetes tal
Ett hoppets viskning
Ett val
Välja vägen
Som……
Leder ingenstans
Eller
Välja vägen
Som……
Leder någonstans

Leia, Kultur | Dikten
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login