Var tredje svensk planerar att handla färre julklappar i år

Av den 4 december, 2020

I en ny Novusundersökning har Tradera undersökt den svenska allmänhetens inställning till begagnade julklappar och tankar om årets julklappshandel, undersökningen visar att mer än var tredje svensk (36 %) planerar att köpa färre julklappar än tidigare. Lika många kommer att förändra hur de julhandlar på grund av den rådande pandemin. Kvinnor är mest positiva till att få något begagnat i julklapp.

Under 2020 har intresset för cirkulär konsumtion ökat och försäljningen på Tradera har skjutit i höjden. En ökning som sammanfallit med coronapandemins utbrott.

Människor har tillbringat mer tid hemma och har kunnat rensa ut och uppdatera både hem och garderob. Samtidigt har många fått en mer osäker ekonomi och då är det ofta mer prisvärt att vända sig till den cirkulära marknaden. Parallellt med den här utvecklingen har vi ett attitydsskifte på gång i samhället där alltfler börjar ifrågasätta sin nykonsumtion av miljöskäl, säger Sofia Hagelin, presschef på Tradera.

Enligt en ny undersökning från Novus, som Tradera låtit genomföra, påverkas även årets julhandel av situationen i samhället. Hela 36 procent av svenskarna uppger att de kommer att förändra sin julhandel på grund av pandemin, varav 32 procent kommer att handla färre julklappar.

Nästan varannan kvinna planerar att minska på antalet julklappar

På frågan om man planerar att köpa fler eller färre julklappar i år jämfört med tidigare år svarar 36 procent att de tänker köpa lite eller många färre klappar. Bland kvinnor är siffran 44 procent för de som tänker dra ned på antalet julklappar, jämfört med 29 procent för männen.

Många är positiva till att få begagnade julklappar – men få planerar att ge

En allt mer positiv inställning till cirkulära alternativ tycks spegla sig även när det kommer till julklappar. Drygt var fjärde svensk skulle reagera mycket eller ganska positivt om de fick något begagnat till julklapp i år. Allra mest positiva är kvinnor med 51 procent, jämfört med 32 procent för männen. Samtidigt planerar 14 procent av svenskarna att ge bort något begagnat som julklapp. Återigen är siffran högre för kvinnor, där nästan en av fem har sådana planer (19 %).

Vi är inne i ett skifte där synen på att få second hand håller på att förändras. Det ses inte som att man får något gammalt och slitet, utan snarare som något bra, modernt och hållbart som kan leva längre. Om fler insåg att så många är positiva till att få något begagnat skulle julhandeln kunna bli bättre, både för planet och plånbok, säger Sofia Hagelin.

Fler fakta ur undersökningen:
  • Mellan 2001-5000 kr är den vanligaste summan svenskarna tänker köpa julklappar för i år.
  • Nästan hälften (46 %) ska köpa oförändrat antal julklappar i år jämfört med tidigare år.
  • Nästan sex av tio (57 %) planerar inte att ge bort en begagnad julklapp i år.
  • 42 procent i åldern 50-79 år kommer att förändra sin julhandel på grund av pandemin, jämfört med 33 procent i gruppen 18-49 år.
Novusundersökning resultat Tidsperiod 19 – 25 nov 2020

Har du planer på att ge bort något begagnat som julklapp i år?

 TotaltManKvinna
Ja14 %9 %19 %
Nej inget begagnat57 %59 %54 %
Planerar inte ge bort någon julklapp11 %13 %8 %
Tveksam, vet ej19 %19 %19 %

…………….

Hur skulle du reagera om du fick något begagnat i julklapp i år?

 TotaltManKvinna
Mycket eller ganska positivt41 %32 %51 %
Mycket eller ganska negativt13 %16 %11 %
Varken eller35 %43 %27 %

…………….

Kommer du förändra hur du julhandlar på grund av pandemin?

 TotaltManKvinna18-49 år50-79 år
JA36 %31 %42 %33 %41 %
Ja, jag kommer handla färre julklappar32 %27 %36 %28 %36 %
Ja, jag kommer handla fler julklappar1 %1 %1 %1 %1 %
Ja, jag kommer handla mer begagnat1 %1 %2 %2 %1 %
Ja, jag kommer ge bort fler välgörenhetsgåvor2 %2 %3 %2 %3 %
Nej, hur jag julhandlar kommer inte förändras44 %52 %35 %48 %40 %
Tveksam, vet ej19 %17 %22 %19 %20 %

…………….

Planerar du att köpa fler eller färre julklappar i år jämfört med tidigare år?

 TotaltManKvinna
Många fler1 %1 %1 %
Lite fler5 %5 %5 %
Oförändrat antal46 %52 %40 %
Lite färre27 %23 %32 %
Många färre9 %6 %12 %
Jag planerar inte att köpa julklappar i år10 %10 %9 %
Vet ej2 %3 %2 %

…………….

Ungefär hur mycket pengar kommer du att köpa julklappar för i år?

 TotaltManKvinna
Ingenting9 %10 %8 %
Upp till 500 kr6 %5 %7 %
501-1000 kr13 %12 %14 %
1001-2000 kr24 %25 %23 %
2001-5000 kr29 %29 %30 %
Mer än 5000 kr11 %10 %12 %
Vet ej7 %8 %6 % 

.

Business | Var tredje svensk planerar att handla färre julklappar i år
Örebroguiden

Källa Tradera
Om undersökningen
Undersökningen genomförde av Novus på uppdrag av Tradera. Syftet var bland annat att undersöka vad den svenska allmänheten tycker om begagnade julklappar, vad de själva skulle tycka om att få en begagnad julklapp och hur mycket julklappar man planerar att handla i år. Den 19-25 november 2020 genomfördes 1082 webbintervjuer via Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

You must be logged in to post a comment Login