Var tredje kan tänka sig klimatkompensera sin flygresa

Av den 2 juli, 2019

Majoriteten av svenska folket (62%) vet inte vad begreppet klimatkompensation innebär. Trots det uppger var tredje svensk att de kan tänka sig att klimatkompensera sin flygresa för hela 900 kronor i snitt. Det visar ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Blocket Resor.

Flyget och dess påverkan på klimatet har diskuterats flitigt senaste tiden. Samtidigt flyger vi svenskar mer än tidigare. Ett sätt att ta ansvar för sin resas klimatpåverkan är att klimatkompensera, det vill säga investera pengar i klimatprojekt som arbetar för att bromsa klimatförändringar.

I en ny undersökning från Kantar Sifo på uppdrag av Blocket Resor fick 2399 svenskar frågan hur väl de känner till vad klimatkompensation innebär. 39% av allmänheten säger sig känna till innebörden av begreppet klimatkompensation (ganska eller mycket bra). Fyra av tio (37 %) svarar dock att de bara ”känner något till” vad klimatkompensation innebär. Medan en fjärdedel (25%) svarar att de inte känner till eller bara känner till begreppet vid namn.

I undersökningen fick respondenterna också svara på om de kan tänka sig att klimatkompensera en flygresa. En av tre (32%) svarar ja. Kvinnor är långt mer öppna för klimatkompensation – 38 procent kan tänka sig jämfört med 25 procent bland männen.

På frågan hur mycket man kan tänka sig att klimatkompensera hamnar snittsumman på 900 kronor, där männen kan tänka sig betala mer – 1100 kronor, jämfört med kvinnor – 800 kronor. Det skiljer sig även baserat på ålder där de i åldern 18-29 år kan tänka sig betala mest – 1200 kronor, jämfört med 50-64 åringarna som kan tänka sig betala 700 kronor.

– Att svensken i snitt kan tänka sig att klimatkompensera sin flygresa med så mycket som 900 kronor kan hänga samman med den senaste tidens intensiva mediedebatt kring klimatet och flyget. På Blocket Resor har vi därför från start lagt in möjlighet att både filtrera sin resa på minst koldioxidutsläpp och klimatkompensera sin resa genom att stödja en organisation som arbetar för att bromsa klimatförändringar, säger Tero Marjamäki, pressansvarig på Blocket.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes den 22-27 mars i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 2399 svar samlades in från svenska allmänheten i åldersgrupp 18-79 år. Resultaten är viktade vad gäller geografi, kön och ålder.

Fråga: Hur väl känner du till vad klimatkompensation innebär?
Känner inte till: 6 %
Känner bara till begreppet vid namn: 19 %
Känner något till: 37 %
Känner ganska bra till: 39 %
Känner mycket bra till: 9 %

Fråga: Skulle du kunna tänka dig att någon gång klimatkompensera för en flygresa?
Ja: 32 %
Nej: 20 %
Flyger mycket sällan/aldrig: 40 %
Tveksam, vet ej: 8 %

Fråga: Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala för klimatkompensation?
Medelvärde: 900 kronor

Om Blocket Resor:
Blocket, en av Sveriges mest populära sajter, gör det nu möjligt för resenärer att göra mer klimatmedvetna val. Genom att lansera Blocket Resor kan resenärer söka efter flygresor med minst utsläpp. Man kan också välja att klimatkompensera sin resa genom att stödja en organisation som arbetar för att bromsa klimatförändringar.

Resa | Var tredje kan tänka sig klimatkompensera sin flygresa
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login