Var hör jag hemma – Vad anslagstavlor berättar om Örebro län

Av den 5 juli, 2018

Under 2017 har Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, rest runt i Örebro län och dokumenterat anslagstavlor i stad och på landsbygd. Anslagstavlan samlar upp vad som händer på en ort. Med den som utgångspunkt har de knutit kontakt med människor, gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden. Resultatet visas i utställningen Var hör jag hemma? som öppnar på Örebro slott den 11 augusti. Utställningen är den första som Örebro läns museum visar på slottet. 

”Vare sig vi talar om en levande eller om döende landsbygd är anslagstavlan dess kanske starkaste uttryck. Vi har fotograferat meddelanden, budskap och affischer. Bakom dessa visar sig en rikedom av människor med mer eller mindre sällsamma öden. Vi har mött människor och samtalat”, berättar Maria och Staffan.

Anslagstavlor finns där människor finns, som ett centrum, för samtal. Ofta i närheten av bygdens affär. När affären läggs ner står anslagstavlan kvar, den behöver ingen affärsverksamhet.

Nutidens normer sätts till stor del i staden, livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. Det här projektet vill ge röst åt dessa. Var hör jag hemma? väcker frågor kring medbestämmande och inflytande – demokratiska grundfrågor särskilt aktuella valåret 2018. Projektet vill problematisera den snabbt växande storstadsnormen och ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land och mötet mellan dessa. Allt fler är rörliga, flyttar och byter miljö. Vad innebär det för hur vi knyter an till platser? Vilka platser blir viktiga för oss och varför?

Utställningen invigs i Vasasalen på Örebro slott den 11 augusti kl 14.00 och visas till och med den 16 september. 

När utställningen plockas ner på slottet kommer den sedan att flyttas runt på olika platser i Örebro län som vandringsutställning. Var hör jag hemma? är producerad av länsmuseet tillsammans med Maria Sedell och Staffan Ekegren. Projektet har kommit till i samarbete med ABF och Länsstyrelsen i Örebro län.

Kultur & Musik | Örebro Slott
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login