Vallåkraparken

vallåkraparken-310Parken som är 50 000 kvadratmeter stor anlades under 1960 till 1970-talet med stora klippta gräsytor och mjuka kullar.

Även på 70-talet fanns en labyrint, tidigare fanns ett vattenfall och dusch vid den nedsänkta asfalterade ytan som ligger nästan mitt i parken.

Idag återstår bara den cirkelformade asfaltsytan.

Läs mer om Vallåkraparken >>

Info.
Vallåkraparken
Örebro

Hitta till Vallåkraparken (intill förskolan Emilia) >>