Vad gäller angående fyrverkerier?

Av den 28 december, 2019

Du kan behöva tillstånd för att avfyra fyrverkerier, både utomhus, inomhus och i samband med idrottsevenemang. Ansök i god tid och fyll i ansökan utförligt, för att få tillståndet så snabbt som möjligt.

 När tillstånd krävs
Nya regler för raketer med styrpinne
Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen. För mer information se MSB:s webbplats eller kontakta din kommun eller polisen.

Utomhus
När fyrverkerier ska avfyras utomhus kan du behöva tillstånd. Tillstånd krävs om avfyrandet med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter skulle kunna innebära en risk för skada eller annan olägenhet för person eller egendom. Kommuner kan även ha lokala bestämmelser om när och var fyrverkerier får avfyras. Om du är osäker på om det krävs tillstånd, kontakta din kommun eller vänd dig till polisen. 

Inomhus
Vid fyrverkerier inomhus vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar krävs tillstånd. Det finns tillfällen då undantag görs, efter prövning av polisen. Kontakta alltid polisen.

Vid idrottsarrangemang
På en idrottsanläggning får inte pyrotekniska varor tas med eller användas om inte polisen gett tillstånd till detta.

 • Allmänna regler avseende fyrverkerier
  Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
 • Smällare är förbjudna i Sverige.
 • Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
 • Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvar för användning och försäljning

 • Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.
 • Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.
 • För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos kommunen.

Svävande lyktor och ballonger
För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.

Lokalt för Örebro gäller

Tillstånd för fyrverkerier
Enligt Örebro kommuns lokala ordningsföreskrifter (pdf, 7.7 MB) krävs tillstånd av polismyndigheten för att använda fyrverkerier i centrala Örebro. På kartan nedan ser du det exakta området. Utanför det området får fyrverkerier användas på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 16 till kl. 01 dagen efter. Övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten.

Inom det markerade området krävs alltid tillstånd för användning av fyrverkerier.
 
Råd vid uppskjutning av fyrverkerier

 • Välj i första hand miljövänliga fyrverkerier, dvs. med så låg halt tungmetaller som möjligt
 • Undvik pjäser som låter högt
 • Ljudnivån där publik står får inte överstiga 140 dBA peaknivå
 • Informera närboende och berörda verksamheter innan arrangemanget
 • Utforma avfyrningsrampen på ett lämpligt sätt
 • Tänk på riktning och avstånd från publik, byggnader etc.
 • Området ska städas upp efteråt
 • Konfettiskjutning bör undvikas då det skräpar ner

Mer tips och råd om fyrverkeriskjutning samt om tillstånd för försäljning finns på Nerikes brandkårs webbplats.

Mer information om fyrverkerier finns även på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Nöje | Vad gäller när angående fyrverkerier?
Örebroguiden

Källa: Polisen.se/Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login