Utställningen Fyndet visas i Laxå

Av den 25 april, 2019

År 2020 inträffar en naturkatastrof som ödelägger stora delar av vår planet, några människor överlever. Kring deras strategier för överlevnad och om hur de tolkar de arkeologiska spåren från vår tid kretsar utställningen ”Fyndet” som nu visas i Laxå.

Utställningens berättelse utspelas sextusen år framåt i tiden. Framtidens folk, Lives, gör ett fynd i centrala Örebro från vår egen tid. De hittar en kvinna på den plats där Krämaren en gång låg. Utifrån detta och andra fynd väver Lives en berättelse om oss och förundras över den starka kontroll som konsumtionssamhället utövade på individen. Under det att deras tolkning växer fram får vi också en bild av vilka de är, där i framtiden.

Fyndet är en utställning som är inspirerad av boken Så fungerar samhället (2009) av Eric Ericson, Anders Bennysson och Fred Tjernström. Boken är en satiriskt skildring av konsumtionssamhället och medborgaren reducerad till konsument, och konsumentens inbillade handlingsfrihet.

Museets utställningsintendent Christine Keffel tolkade Så fungerar samhället och skapade utställningen Fyndet utifrån den. Första gången visades den på länsmuseet våren 2018. Nu har den blivit en vandringsutställning som visas på biblioteket i Laxå med start den 23 april 2019 och fram till den 9 juni.

Kultur | Utställningen Fyndet visas i Laxå
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login