Utställningen ”Finland finns inom mig” visas i Hällefors

Av den 20 februari, 2019
Fotograf: Agnes Thor

Vad innebär det att vara Sverigefinne idag? Vad är det finska arvet? Vilka finska traditioner har man kvar idag? I utställningen Finland finns inom mig lyfts frågor kring hur etnisk identitet utformas och omformas, och vad som blir kvar genom generationerna.

Sverigefinnarnas historia är lång – från skogsfinnar med svedjebruk, tillarbetskraftsinvandring, krigsår och så den moderna tidens globala värld. Utställningen Finland finns inom mig, producerad av Örebro läns museum, kommer nu att visas på kommunhuset i Hällefors. Kommunen är finskt förvaltningsområde vilket innebär att finska språket har en särskild status. Det finns många invånare i Hällefors kommun med finskt ursprung. 

Projektet som ligger bakom utställningen initierades 2017, under jubileumsåret av Finlands självständighet. Journalist Lisbeth Axelsson fick i uppdrag att intervjua ett antal invånare i Örebro län, i olika åldrar och med olika typer av finskt påbrå. Några var födda i Finland andra var andra, eller tredjegenerations-finländare. Därefter skapade fotograf Agnes Thor visuella essäer med intervjuerna som grund. Bilderna antingen speglar olika delar av det sverigefinska kulturarvet, eller baseras löst på de intervjuades livsberättelser. Med bild och ljud ville Thor skapa en visuell väv av minnen och nutid. Utställningen visades först på länsmuseet i Örebro, därefter har den omvandlats till en vandringsutställning. 

Utställningen invigs kl 14.15 söndag den 24 februari i Hällefors nya kommunhus.
Anna Lena Jernberg, kommunstyrelsens ordförande och Marcus Drotz, enhetschef Örebro läns museum invigningstalar. Därefter blir det samtal med Agnes Thor och Lisbeth Axelsson. Hällefors finska förening bjuder på lite smått och gott från Finland och så blir det mingel och rundvandring i utställningen.

Kultur | Finland finns inom mig
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login