Utställningen Dolda konsten II på Örebro konsthall

Av den 16 januari, 2018

Lördagen den 20 januari öppnar Örebro konsthall utställningen: Dolda konsten II, utställningen pågår till och med söndagen den 25 februari.

Om utställningen:
För tre år sedan gjorde Örebro konsthall en utställning där vi lyfte fram konst ur Örebro kommuns stora konstsamling, den gången visade vi ett urval verk från de senaste hundra årens inköp.

Nu när vi gör Dolda konsten II så lägger vi fokus på verk inköpta de senaste 10 åren.

Till skillnad mot den offentliga konsten ute på torg och i parker, är löskonsten deponerad ute i kommunens verksamheter och därmed ”dold” för allmänheten i stort. Den finns bl.a. på äldreboenden, kontor, i skolor och konferensrum. Örebro konsthall ansvarar för inköp och förvaltning av konst åt Örebro kommun.

Syftet med kommunens konstinköp är att berika och skapa estetiskt tilltalande miljöer i lokaler och på arbetsplatser som ägs, förhyrs eller används av Örebro kommun.

Merparten av den lösa konsten köps in från utställningar på gallerier och konsthallar i Örebro kommun, inköpen görs utifrån funktionella och estetiska aspekter men även för dess samtida egenskaper som en spegling av den tid vi lever i just nu.

Kultur & Musik | Örebro
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login