Utställning om anslagstavlor visas i Hällefors

Av den 14 september, 2018

Utställningen Var hör jag hemma? – Vad anslagstavlor berättar om Örebro län har visats på Örebro slott under fem veckor. Efter söndag 16 september packas den ner för att sedan transporteras och byggas upp på Formens hus i Hällefors.

Under 2017 har Maria Sedell, professionell berättare, och Staffan Ekegren, författare, rest runt i Örebro län och dokumenterat anslagstavlor i stad och på landsbygd. Med anslagstavlorna som utgångspunkt har de sedan knutit kontakt med människor, gett röst åt deras liv i bygder och bostadsområden.

”Var hör jag hemma?” har på så vis blivit både en utforskningsresa i samtidens landsbygdssverige. Nutidens normer sätts till stor del i staden, livet på landsbygden beskrivs ofta ur ett storstadsperspektiv. I bruset från storstaden riskerar tankar, röster och berättelser utanför staden att inte bli hörda. 

Örebro läns museum vill med utställningen ge möjlighet till samtal om frågor som rör livsvillkor i stad och land och mötet mellan dessa. En del i projektet är därför att utställningen, tillsammans med en berättarföreställning som Sedell/Ekegren framför ska visas som vandringsutställning runt om i länet. 

Utställningen Var hör jag hemma? – Vad anslagstavlor berättar om Örebro län öppnar i Hällefors den 22 september och visas till och med den 4 oktober. Därefter kommer den under 2019 att visas i Kumla och Lekeberg, men även andra kommuner har visat intresse.

Kultur & Musik | Hällefors
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login