Utställning: Idiot förklaring, Patrik Qvist

Av den 29 april, 2019

För ett par veckor sedan skrev jag ett utkast till den här utställningen, jag satt på stranden och vilade efter en dags surfande. Dånet av vågor som rullade in, tröttheten i kroppen. Solen som var på väg ner i horisonten, längtan efter en kaffe. Smaken av salt, känslor och fysiska sensationer som jag kunde förstå.

Trötthet, törst, känslan av att glida fram i vågorna och få lika många över mig. En känsla av att ha gjort någonting viktigt. Att ha uträttat något på riktigt utan tanke på vinning, självutveckling eller tävlan bara för att jag tyckte om det.

Hemma igen tittar jag på mina anteckningar:

Det är lika obegripligt – igen.

  • för att egendom är stöld.
  • för att vi fortsätter borra, gräva, skyffla och bända upp jorden.
  • för att vi alla vet hur det ligger till men väljer att ignorera det.
  • för att det som ligger på bordet inte är så viktigt.
  • för att kapitalism, finansiella marknader och politik bygger på våld och förtryck.
  • för att jag känner mig dum som inte fattar hur jag ska göra. Kognitiv dissonans.

Jag hade en titel:
”Idiot förklaring. Patrik Qvist är idoit. Ute och cyklar. En massa åsikter, anglicismer och precious little annat än sina känslor att bygga dem på. Och ändå. Men ändå. Senare i veckan läser jag en bok av en grekisk professor i ekonomi. Han skriver från en annan ö i ett annat hav. Han skiljer på värdet av en upplevelse och en vara/ tjänst i förhållande till dess värde på marknaden. Upplevelsen kan inte kvantifieras på ett säljbart sätt. Mina dagar i havet kändes självklara utifrån det perspektivet. Just för att de kändes värdefulla i all sin praktiska meningslöshet.”

Jag läser vidare:

”I antikens Grekland kallade man en människa som vägrade tänka på det allmänt goda för en idiotis- en individualist som endast brydde sig om sig själv. ” Med en poets måttfullhet och en idiots överdrift” löd ett ordstäv från Athen. På 1700 talet införlivades ordet idiotis i det engelska språket och fick sin nutida betydelse- en dåre, en narr; ett fån. Vårt marknadsorienterade samhälle har gjort idioter av oss alla. (fritt översatt från Yanis Varoufakis ”A Brief History of Capitalism”)”

Verken på utställningen utgår från tankar om hur ord och text används för att skapa känslor av behov och tillhörighet. Jag skrapar fram det tvetydiga i ett språk som lånats, stulits och kapats från politiska och kommersiella budskap och skriver mig en ny förklaring. Verken i utställningen är utförda på återtaget material från det offentliga rummet.

Jag är konstnär med bas i Stockholm. Lite kort om projekt jag arbetat med de senaste åren:

I performance / aktion sviten ”Attempt at….” iscensätter jag olika natur- och miljökatastrofer som jag försöker navigera mig genom med enkla hjälpmedel: Stegar, flottar, skovlar och små byggnader på hjul. Aktionen dokumenteras på plats och syftar till att skapa en känslomässig relation till begrepp och skeenden som normalt ligger utanför min erfarenhetssfär.

I projektet Chacun Activiste skapades ett mobilt forum där publiken bjöds in att ge uttryck för sina åsikter, förhoppningar och farhågor inför framtiden. Under arbetets gång kom fokus att förskjutas från klimat- och miljörelaterade frågor till att handla om genus och jämställdhet.

Jag gör en stor del av mina projekt i det offentliga rummet i form av texter och budskap i stängsel samt som performance och aktioner. Den senaste aktionen utfördes i samband med midterm elections i USA och var en koreografi med ett tiotal medverkande i olika världsdelar.

Under 2019-20 deltar jag i Världskulturmuseets utställning Human Nature. Aktuell med utställningen på Konstbunkern och Paviljong Lux i Örebro samt på SR P1 i maj – ett program om våren av Katarina Wikars.

Utställning: Idiot förklaring med Patrik Qvist har vernissage Fredag 3 Maj 2019 på KonstBunkern.

» Mer information här «

Kultur | Utställning: Idiot förklaring, Patrik Qvist
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login