Utställning av Peter Ekström — Rekviem premiär

Av den 17 september, 2020

Välkomna till utställningen Rekviem med Peter Ekström, Ekström visar 22 teckningar från Örebro Stadsbiblioteks magasin, innan det rensades ut.

Under tiden som det nya kommunala kulturhuset i Örebro planerades stod det plötsligt klart att de ansvariga hade räknat fel – bygget skulle bli betydligt dyrare än beräknat. Detta dilemma löstes genom att ta bort ett våningsplan.

Konsekvenserna av det blev att Stadsbiblioteket, som ska flytta in i det nya kulturhuset, inte får plats med något magasin för böcker och tidskrifter som sällan lånas ut. Detta uppmärksammades av ett antal författare och andra kulturutövare och ett slags kompromiss åstadkoms. Det gjordes plats för en del av de magasinerade böckerna i det nya biblioteket.

Men en stor del av Stadsbibliotekets magasinerade böcker – cirka 7000 hyllmeter – har sorterats bort. En liten del kunde deponeras eller skänkas till andra bibliotek men det mesta – cirka 5000 hyllmeter – har gått till destruktion. Antingen har dessa böcker och tidskrifter malts ner till pappersmassa eller också har de eldats upp.

Om alla dessa skrifter är tillgängliga på annat håll vet man inte riktigt säkert. Andra svenska bibliotek har liknande problem och digitaliseringen av tidskrifter och böcker går mycket långsamt.

Jag och många andra har känt en stor sorg över detta. Min utställning är ett slags sorgearbete. Jag fick möjlighet att vara lite i Stadsbibliotekets magasin innan det rensades ut. Jag gjorde 22 teckningar med motiv därifrån. De är en hyllning till biblioteken, till böckerna och deras innehåll och till böckernas vårdare.

– Peter Ekström

Utställning av Peter Ekström — Rekviem premiär Lördag 19 September 2020 på Konstfrämjandet Bergslagen i Örebro.

» Mer information här «

Kultur | Utställning av Peter Ekström — Rekviem premiär
Örebroguiden

Källa Konstfrämjandet Bergslagen

You must be logged in to post a comment Login