Utlysning av Bernadottestipendier 2020

Av den 15 november, 2019

Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska akademien, Konstakademien, Svenska akademien och Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 det gemensamma stipendieprogrammmet Bernadotteprogrammet.

Syftet är att gagna postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna har.

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Vitterhetsakademien för 2020 upp till tre stipendier om 125 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna.

Det föreslagna projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Behörig att söka är forskare på postdoktoral nivå som disputerat inom de senaste fem åren inom Akademiens verksamhetsområde.

Ansökan görs senast den 9 januari 2020 på Vitterhetsakademiens webbplats (http://www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/anslag) och ska innehålla en kort beskrivning av det tänkta projektet, CV och publikationslista.

Kultur | Utlysning av Bernadottestipendier 2020
Örebroguiden

Källa Kungl. Vitterhetsakademien

You must be logged in to post a comment Login