Upplev Tivedens trollska natur

Av den 4 augusti, 2020

Följ med på guidning i Tivedens nationalpark söndagen 16 aug.

Den första timmen fungerar bra även för dig som sitter i rullstol eller kommer med rullator/barnvagn. Därefter fortsätter vandringen ut i mer kuperad terräng.

Samling sker vid huvudentrén. Guidningen är finansierad av Region Örebro län. Tid: 11.00-14.00.

Tivedens nationalpark är en nationalpark som ligger i skogsområdet Tiveden. Den invigdes 1983 och omfattar ca 20 km² av centrala Tiveden med Trollkyrka, Stenkällas grotta, Vitsands badstrand och områden med orörd skogsmark. Nationalparken ligger i Västergötland och tillhör kommunerna Laxå och Karlsborg, på gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län.

Historia
Tiveden vilar på granitberggrund. Samtidigt som Vättern bildades (för 900–1 400 miljoner år sedan) sprack också berget i Tiveden sönder i det rutformade mönster som syns även idag. I sprickornas stråk av krossat berg finns sjöarna och myrarna.

De mellanliggande partierna, där berget förblev helt, finns kvar som branta höjder. Inlandsisen, som smälte för ungefär 11 000 år sedan, satte också sin prägel på landskapet. Den bröt loss och flyttade med sig stenblock som nu ligger utströdda över hällarna. De flesta och största av blocken hamnade dock i sprickdalarna. Enorma blocksamlingar bildades i många dalar, till exempel vid Stenkälla.

Smältvattnet från isen spolade med sig nästan allt löst material utom de stora blocken ut i inhavet.NaturDen fattiga berggrunden och det tunna jordtäcket skapar knappa villkor för växter och djur. På hällmarkerna kan endast tallen klara sig, och den växer sakta. Marken täcks ibland bara av renlavar. Där det finns lite jord att växa i slår bärrisen rot. Blir jordtäcket ännu lite tjockare kan granen växa, men lövträd är det ont om. Mer näringskrävande arter, som blåsippa och hassel, finns endast på enstaka platser. Nationalparken utgör det enda större området med äldre skog som återstår i Tiveden.

» Mer information här «

Nöje | Upplev Tivedens trollska natur
Örebroguiden

Källa: Hpoajola

You must be logged in to post a comment Login