Ullavihuset

Ullavihuset är bland de yngsta husen i Wadköping, om man nu kan kalla ett hus från 1850-talet ungt.

Huset flyttades hit 1992, från Ullavi i Närkes Kil, där det tjänstgjort som bostadshus på en bondgård. Att hus flyttades var vanligt förr i tiden, de var ju lätta att montera ner då de var timmrade. Under befolkningsexplosionen vid 1800-talets mitt hamnade flera timmerhus från landet i städerna.

Info.
Ullavihuset
Wadköping
Örebro

Hitta till Ullavihuset >>