Tysslingerundan

Tysslingerundan är 32 km lång och har sin sträckning väster om Örebro där du får uppleva slättlandskapet runt sjön Tysslingen på din tur.

Leden börjar i kulturreservatet Karlslund och Karlslunds herrgård. En unik herrgård med ett stort antal bevarade byggnader.

Du passerar Tysslinge kyrka i Tysslinge by. Kyrkan byggdes sannolikt på 1200-talet. De stora gravhögarna vid Tysslinge kyrka är vad som återstår av ett  järnåldersgravfält. Den största högen är 16 meter i diameter, och tre meter hög.  Du kan se högarna  från vägen mot Latorp.

Ladda ner karta >>