Tybbleparken

Tybbleparken

Tybbleparken

Tybbleparken ligger i bostadsområdet Tybble och anlades i samband med att området byggdes 1957-1960.

I norra delen av parken finns en stor lekplats som kallas Tarzanparken.

För övrigt består parken av stora gröna ytor med buskage och träd som avgränsningar i parken.

Läs mer om Tybbleparken >>

Info.
Tybbleparken
Vid Sörbyängsvägen 6
Örebro

Hitta till Tybbleparken (vid Sörbyängsvägen 6) >>