Två deciliter spelar musik av Astor Piazzolla i Norbyås kyrka

Av den 12 juli, 2019

Två deciliter har återigen satt ihop ett program med musik av Astor Piazzolla och detta framför man i Norrbyås kyrka den 17 Juli.

”Tango Nuevo” är fyllt av musiken som gjort Piazzolla till den som förändrade den Argentinska tangon. Musiken är inte vald utifrån hans mest kända kompositioner, utan här presen-teras bl a djärva och nyskapande stycken som ”Suite Lumiere” och ”Buenos Aires Hora Zero”

Tjugo år har gått även sedan Fredrik Petrini och Lars-Åke Gustafsson träffades under studietiden på kgl musikhögskolan. Inom kort började dom spela Astor Piazzollas musik, först i tangogruppen Quartetto con fuoco och sedan i den nuvarande duon Två Deciliter.

Två deciliter spelar de 17 Juli i Norrbyås kyrka klockan 20:00.

» Mer info här «

Musik | Två deciliter spelar musik av Astor Piazzolla i Norbyås kyrka
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login