Två av tre trotsar myndighetens nya hälsoråd

Av den 13 maj, 2019

Tre år har nu gått sedan Livsmedelsverket uppdaterade den klassiska tallriksmodellen till två olika versioner anpassade efter hur mycket man rör på sig. När WW ViktVäktarna låter Sifo fråga svenskarna om de rättar innehållet på tallriken efter sina motionsvanor svarar emellertid två av tre nej.

I maj 2016 gav Livsmedelsverket den välkända tallriksmodellen en modern uppdatering i form av två olika versioner beroende på om man rör sig mycket på dagarna eller har en mer stillasittande livsstil – eftersom de som är fysisk aktiva behöver mer energi än de som inte är det.

Tre år efter att den nya versionen lanserades lät WW ViktVäktarna Sifo undersöka hur många svenskar det är som faktiskt anpassar innehållet på sin tallrik efter hur mycket de motionerar. Av drygt 1000 respondenter svarar två tredjedelar, 66 procent, nej på frågan.

– I en tid då varannan svensk lider av övervikt eller fetma och marknaden svämmar över av ovetenskapliga dieter skulle fler tjäna på att följa livsmedelsverkets rekommendationer. Att reflektera över hur man fördelar innehållet på tallriken är naturligtvis extra viktigt för dem som inte rör på sig tillräckligt, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Det är framförallt kvinnor och yngre som ser till att anpassa innehållet efter sina motionsvanor. 28 procent av kvinnorna och 24 procent av männen gör detta. Tittar man på olika åldrar så väljer 34 procent av de som är 16–34 år att anpassa innehållet på tallriken, jämfört med 25 procent av de som är 35–55 år och 19 procent av de som är 56–79 år.

Vidare är det individer med högre utbildning som i högre grad anpassar innehållet utifrån sina motionsvanor. I den gruppen svarar 32 procent ja på frågan, medan bara 14 procent av de med låg utbildning svarar att de anpassar innehållet på tallriken utifrån de egna motionsvanorna. 26 procent av de i gruppen med medelhög utbildning svarar ja på frågan.

Hälsa | ViktVäktarna
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login