Tenngjutaregården

Gården byggdes på 1780-talet, på Drottninggatan 76.

Huset var verkstad och bostad för stadens tenngjutare, den siste i skrået var Gustaf Wilhelm Lindberg. När han dog 1888 hade han varit ”pensionär” i 15 år och han hade ägt Tenngjutaregården i hela 58 år.

Huset har även hyst målare, skräddare och bokbindare och man kan ana att här också varit en handelsgård. På långsidan mot Stadsparken syns märken efter luckor, när de slogs upp öppnades flera små handelsbodar. Där kunde man handla av hantverkarna ”över disk”.

Även idag finns det en handelsbod i byggnaden, dess inredning kommer från Mon i Askers socken.

Info.
Tenngjutaregården
Wadköping
Örebro

Hitta till Tenngjutaregården >>