Tegnérlunden

Tegnérlunden

Tegnérlunden

Parken har fått namnet Tegnérlunden efter biskopen och författaren Esaias Tegnér (1782–1846).

Han föddes i Kyrkerud i Värmland och utnämndes till biskop i Växjö år 1824.

Esaias Tegnér var mest känd för sina dikter, framförallt för ”Fritiofs saga” utgiven år 1825.

Läs mer om Tegnérlunden >>

Info.
Tegnérlunden
Örebro

Hitta till Tegnérlunden (grönområdet bredvid busshållplatsen) >>