Teaterladan

Teaterladan kallas även för Kornboden och har tidigare stått på Kungsgatan 23, byggnaden flyttades till Wadköping 1991.

När huset timrades ner gjordes en upptäckt; många av stockarna var brandskadade. Det tyder på att huset timrats efter 1854, då Örebro drabbades av en stor stadsbrand.

Kanske byggdes huset i all hast efter branden för att fungera som sädesmagasin (kornbod). Där fanns mat till alla de som blivit hemlösa. Stockarna togs förmodligen från olika hus; här gällde att rädda det som räddas kunde.

Info.
Teaterladan
Wadköping
Örebro

Hitta till Teaterladan >>