Tankarnas Trädgård föreläsning om Vetenskap i TV

Av den 18 oktober, 2019

Den svenska allmänheten gillar vetenskap. Tilltron till forskare och forskning är hög och vetenskapsjournalistik i etermedia och på webben är efterfrågad. Varför? Kanske för att forskningens resultat både kan vara användbara och underhållande.

Men når den nya populärvetenskapen bara de redan frälsta? Nej. Nya kanaler och berättarformer siktar på att nå dem som normalt inte kommer i kontakt med forskningen.

Anna Schytt har en mastersexamen i geologi och är filosofie hedersdoktor vid Stockholms universitet. Hon är chef för Vetenskapsredaktionen sedan 2001 och har sedan dess varit exekutiv producent för Vetenskapens värld och flera andra vetenskapsserier. Hon kommer att berätta om hur vetenskap sprids och diskuteras i nya och gamla kanaler.

Den 24 Oktober föreläser Anna Schytt i Tankarnas Trädgård.

» Mer info här «

Nöje | Tankarnas Trädgård föreläsning om Vetenskap i TV
Örebroguiden

Källa: ABF Örebro län

You must be logged in to post a comment Login