All posts tagged "Världssamvetet"

  • ”Världssamvetet” av Leia

    Världssamvetet Det svenska Visar sig ofta vara Stormaktsfjäsk Och Politisk exploatering För egna syften Rousseau sade…. Om makt är rätt Vad tjänar det då till Att diskutera Vad som är rätt Var står vi…. Falska flyktingar Uppriggade...

    • Posted december 1, 2017
    • 0