All posts tagged "Våra vägar"

  • ”Våra vägar” av Leia

    Våra vägar Vi har alla Våra vägar Att gå Att inse Att förstå Oavsett….. Vårt vägval Ett samvetes tal Ett hoppets viskning Ett val Välja vägen Som…… Leder ingenstans Eller Välja vägen Som…… Leder någonstans Leia, Kultur...

    • Posted februari 14, 2019
    • 0