All posts tagged "Vad som helst"

  • ”Vad som helst” av Leia

    Vad som helst Bara komma iväg Försvinna från allt Frustrationens blick Den totalt oförstående Spegelbilden…. Dammkornet över glaset Ger suckar Faller till golvet Spegelbilden… Vad kan falla samman Oro… Vad är viktigast  Endast…. Spegelbilden Den vassa blicken...

    • Posted november 25, 2019
    • 0