All posts tagged "Tillgänglighetsråd"

  • Wadköpings tillgänglighetsanpassning klar

    För två år sedan så tog Örebros kommunala tillgänglighetsråd initiativ till att förbättra den fysiska tillgängligheten i Wadköping. Arbetet startade med en inventering av vad som kunde göras för att tillgängliggöra men samtidigt värna den kulturhistoriska miljön....

    • Posted juni 4, 2018
    • 0