All posts tagged "Tankarnas Trädgård"

 • Tankarnas Trädgård föreläsning om Vetenskap i TV

  Den svenska allmänheten gillar vetenskap. Tilltron till forskare och forskning är hög och vetenskapsjournalistik i etermedia och på webben är efterfrågad. Varför? Kanske för att forskningens resultat både kan vara användbara och underhållande. Men når den nya...

  • Posted oktober 18, 2019
  • 0
 • Tankarnas trädgård föreläser om intelligens

  Vad intelligens egentligen är har diskuterats under en mycket lång tid. I vilken mån är intelligens ärftligt, finns det olika sorters intelligens, finns det könsskillnader, finns det skillnad mellan olika befolkningsgrupper och kan intelligensnivån i samhället påverkas?...

  • Posted september 8, 2019
  • 0
 • Maria Klein föreläser om att Se och bli sedd

  Den 23 April föreläser Maria Klein i Tankarnas trädgård om ämnet Se och bli sedd – ömsesidig respekt i mötet med barn. Barn som bråkar, säger emot och får utbrott kan upplevas utmanande för oss vuxna. Vissa...

  • Posted april 18, 2019
  • 0
 • Tankarnas Trädgård – Supermat och matlarm – därför är matforskning svårtolkad

  På torsdag den 11 April kommer Amina Manzoor till ABF och Tankarnsa Trädgård för att reda ut varför matforskning kan vara så förvirrande. Är rödvin bra eller dåligt? Vilken diet är är egentligen bäst? Är det lika...

  • Posted april 7, 2019
  • 0
 • Tankarnas trädgård frågar – Kan man tro på mirakler

  Torsdagen den 28 mars föreläser Micael Grenholm och Anders Hesselbom i Tankarnas trädgård där man ställer frågan Kan man tro på mirakler? Övernaturliga händelser ligger till grund för alla religioner. Är de ens möjliga? Sker mirakler idag?...

  • Posted mars 25, 2019
  • 0