All posts tagged "Tallarna står där"

  • ”Tallarna står där” av Leia

    Tallarna står där Ståtliga och stabila Det kan te sig konstigt Som en levande mur Följer de ett stråk En gränspassage Där tallarna stoltserar Som ödmjuka gränsvakter Det bor liv på vardera sida En fin sida En...

    • Posted mars 7, 2018
    • 0