All posts tagged "Som små eldar"

  • ”Som små eldar” av Leia

    Som små eldar Ser de ut nu Ormbunkarna…. De växlar sin färg Kanske även sitt humör Sin sinnesstämning Som de brinner Som de ger värme Till de gröna ståtliga träden Även de kommer att gå Till en...

    • Posted oktober 14, 2018
    • 0