All posts tagged "Slutet på året"

  • ”Slutet på året” av Leia

    Slutet på året Gick i hemligheter Svagt gick ett närmande En explosion till mötes Hur kunde jag tro Att jag gick På säker mark Så långsamt I full fart Tid är annorlunda Från då Till ett nu...

    • Posted december 31, 2018
    • 0