All posts tagged "Sjukdom"

  • ”Sjukdom” av Leia

    Sjukdom  Kan försvaga Den starkaste Att ge sig av Att veta Att ge sig av Känna  Att träd bär frukt Att jord ger grödor Det så fina Lyckan  Som är för er Gav sig av När doft...

    • Posted december 26, 2018
    • 0