All posts tagged "Sin dröm"

  • ”Sin dröm” av Leia

    Sin dröm Sin egen Bara sin egen Ju närmare Man kommer den Desto tydligare Blir ens levnadsöde Den verkliga anledningen Att leva Drömmar kan finnas Livet existerar Det finns saker Jag aldrig Kommer att få se Det...

    • Posted januari 8, 2018
    • 0