All posts tagged "Ser stormens öga"

  • ”Ser stormens öga” av Leia

    Ser stormens öga I slitna mäns blickar De är uppgivna De är druckna Av de vilseledda skeppen Utan kompass Går de rotlösa I kloakliknande lokaler Vid slitna träbord Finner de ro Värme och vila Tyngfyllda Hänger kroppar...

    • Posted december 4, 2020
    • 0