All posts tagged "Samverkan"

 • ​Fem stadskärnor i gemensam satsning – nu lanseras CityKompetens

  Coronapandemin har inneburit att centrumorganisationer över hela landet har tvingats ställa om sin verksamhet och snabbt hitta nya lösningar som stöttar näringslivet i city. Efter första raden krisåtgärder påbörjades mer långsiktiga satsningar för en stadskärna post-corona. Nu...

  • Posted juni 6, 2020
  • 0
 • Örebro Skateboard och ÖBO samverkan i Örebroskatepark

  Verksamheten och aktiviteterna i Örebro Skateboardpark är nu i full gång och vi vill här informera om ett gemensamt samverkansprojekt med ÖBO som ökar närvaron/bemanningen från föreningen och där ny låneutrustning för gratis prova på möjligheter. Det...

  • Posted maj 15, 2020
  • 0
 • Handlingsplan för samverkan kring kultur i hela länet på gång

  En handlingsplan för att utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet är nu på gång. Ett första utkast av ”handlingsplan i samverkan mellan...

  • Posted april 15, 2020
  • 0