All posts tagged "Samma plats"

  • ”Samma plats” av Leia

    Samma plats Det är samma plats Så välkänd Nu i mitt sinnelag Så obekant En känsla Jag är i en känsla Jag ligger still Täcket värmer mig Jag vill blunda Inte sova Jag vill känna Höra ljuden...

    • Posted januari 8, 2020
    • 0