All posts tagged "Så nära"

  • ”Så nära” av Leia

    Så nära Där intill  Alldeles bredvid Ett sökande  Inte efter ett arbete Efter en punkt  En ro En plats att andas Där något Kan betyda oerhört  Utan att behöva gå Där livet kan anges En färgton En...

    • Posted oktober 5, 2018
    • 0