All posts tagged "Så hastigt"

  • ”Så hastigt” av Leia

    Så hastigt Så plötsligt Bara jag har En självkontroll Kommer jag inte tillbaks Jag kan pressas Att retirera Inte ens sanningen Kan upprepas Utanför min självkontroll En desperat situation Från ett nederlag En vetenskap Av utvecklad lögn...

    • Posted april 29, 2018
    • 0